شرکت بهکیش

سمت نما دیزاین در این پروژه: ناظر، طراح و مجری ورودی شیشه‌ای اسپایدر
کارفرما: آقای میرعبدالحی
موقعیت: کیش