ضوابط طراحی نما

ضوابط طراحی نما نمای ساختمان اولین تصویر ذهنی عابران از محیط شهری خود است، بنابراین یکی از مهمترین تاثیرات را در بدنه‌ی شهری دارد، به همین دلیل در خیلی از شهرهای بزرگ و پیشرفته ضوابط و مقرراتی را برای طراحی نما ساختمان‌ها در نظر گرفته‌اند؛ ضوابط نمای ساختمان سبب می شود، زیبایی بافت شهری از … ادامه خواندن ضوابط طراحی نما