ساختمان مسکونی دربند

سمت نما دیزاین در این پروژه: ناظر و مجری
کارفرما: آقای خسروانی
موقعیت: تهران – دربند