نمایشگاه بین المللی تهران

سمت نما دیزاین در این پروژه: مجری نمای سرامیک خشک – کرتین وال و لوور
کارفرما: آقای مهندس جوادیان
موقعیت: اتوبان شهید چمران