ساختمان اداری مطهری

سمت نما دیزاین در این پروژه: نمای کرتین وال – اسپایدر فین گلس – طراحی داخلی تجاری
کارفرما: آقای خان محمدی
موقعیت: تهران – خیابان مطهری