هتل بزرگ تالش

سمت نما دیزاین در این پروژه: طراح و مجری
کارفرما: آقای فروزنده
موقعیت: تالش