روند طراحی در نما دیزاین

ما در نمادیزاین بزرگترین و پیچیده ترین پروژه‌ها را با اتکا بر تخصص و تجربه تیم طراحی خود در قالب برنامه زمانبندی دقیق و با بالاترین کیفیت ممکن ارائه می‌کنیم.
حتما نمونه پروژه‌های ما را ببینید.

قبلی
بعدی

ورق بزنید

طراحی نمای پروژه شما در 4 مرحله انجام می‌شود:

1

جلسه و دیدن نمونه پروژه‌ها و ثبت خواسته‌های کارفرما

2

شروع  پروسه طراحی نما

3

ارائه طرح به کارفرما و اصلاح طرح در صورت نیاز

4

ترسیم و تکمیل نقشه ها و تحویل پروژه

برای طراحی نمای ساختمان خود نیاز به مشاوره دارید؟

طراحی استاندارد مطابق معیارهای روز مهندسی