طراحی نمای ساختمان اداری تجاری

طراحی نمای ساختمان تجاری و داروخانه
کارفرما: خانم شیرین سخن
موقعیت: مرکزی – ساوه
متراژ نما: 110 مترمربع
سبک طراحی: مدرن