ساختمان مسکونی تجریش

سمت نما دیزاین در این پروژه: طراح نما
کارفرما: آقای قادری
موقعیت: تهران، تجریش – سال 1400