ساختمان اداری مس سرچشمه (درحال اجرا)

اجرای نمای کامپوزیت آلومینیوم و کرتین وال
کارفرما: آقای اصطهباناتی
موقعیت: کرمان، مس سرچشمه
متراژ نما: 315 مترمربع کرتین وال – 1224 مترمربع کامپوزیت