طراحی نمای فروشگاه

طراحی نما
کارفرما: آقای جولانی
موقعیت: تهران – شهرری
متراژ نما: 200 مترمربع
سبک طراحی: مدرن