ساختمان پزشکی گاندی

این ساختمان در منطقه گاندی قرار دارد و نمای آن به صورت کامل  با استفاده از سیمان اجرا شده است.

نمادیزاین در این پروژه، وظیفه خدمات مهندسی و اجرای نمای سیمانی را برعهده داشته است.

3

مشخصات پروژه

سال ساخت

1400

کارفرمایان

خانم دکتر امینی

آدرس

تهران، گاندی

اجرای نمای سیمانی

مراحل اجرای نما

نورپردازی نما