نمای اسپایدر فین گلس

اجرای نمای اسپایدر فین گلس 
کارفرما: آقای میثاق
موقعیت: یزد
متراژ: 100 مترمربع