برای دریافت مشاوره جامع از کارشناسان ما‌ ، تماس بگیرید!

برای دریافت مشاوره قرارداد طراحی نما فرم زیر را تکمیل کرده و عکس نمای پروژه خود را ارسال کنید.

قرارداد نمای ساختمان
پروژه آقای خاجی - طراحی نمای تجاری در ملارد / نما دیزاین

نمونه قرارداد طراحی نما

نمونه قرارداد طراحی نمای ساختمان:

این قرارداد در تاریخ …. فی مابین جناب …….. به شماره تماس ….. به نشانی: …………….. و کدپستی …………. که در این قرارداد به اختصار کارفرما نامیده می‌شود و جناب …….. شماره تماس …………… به نشانی: تهران، شهرک غرب، خیابان درختی، خیابان فخارمقدم، پامچال یکم، پلاک3، واحد2 که در این قرارداد به اختصار طراحی نما نامیده می‌شود؛ به شرح اصول ذیل و مواد آتی منعقد گردید و طرفین متعهد و ملزم به اجرای کامل مفاد آن شدند.

راه‌های ارتباطی، مکاتبات رسمی و نماینده‌های رسمی طرفین قرارداد:

طرفین قرارداد متعهد می‌شوند که کلیه اعلان‌ها، درخواست‌ها، تأییدیه‌ها و مکاتبات مربوط به اجرای موضوع قرارداد را از طریق صورتجلسه‌ها، الحاقیه‌ها، درخواست‌های کتبی، رسیدها، ارسال و دریافت پیام در واتس اپ و پیامک به شماره تلفن همراه اعلامی هریک از طرفین و یا ارسال و دریافت ایمیل به آدرس ایمیل اعلامی هریک از طرفین، مابین یکدیگر تنظیم و رد و بدل نموده و یا پیگیری نمایند. براین اساس، موارد مذکور رسمی تلقی شده و جزئی از مدارک این قرارداد محسوب می‌شود.

کارفرما شماره تلفن همراه …………. و آدرس ایمیل …………… را جهت انجام تمامی مکاتبات رسمی خود با پیمانکار، مشخص نموده است.

طراح شماره تلفن همراه……….. و آدرس ایمیل ………….. را جهت انجام تمامی مکاتبات رسمی خود با کارفرما، مشخص نموده است.

تبصره 1: آدرس اعلامی، شماره تماس و ایمیل طرفین در این قرارداد، نشانی قانونی طرفین بوده و ارسال  هرگونه مراسلات، مکاتبات، آگهی‌ها و اخطاریه‌ها به آدرس مزبور معتبر خواهد بود. طرفين قرارداد می‌توانند با ارسال اطلاعیه‌ای، نشانی، شماره تماس و ایمیل اعلام شده را با ارسال اطلاعیه‌ای تغییر دهند. این اطلاعیه می‌بایست حداقل یک هفته قبل از تغییر ارسال گردد و تا زمانی که اطلاعات جدید به طرف دیگر اعلام نشده است، تمامی مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد و مسئولیت عدم دریافت موارد مذکور از سوی طرفین، با طرف دیگر نخواهد بود.

ماده یک – موضوع قرارداد

عبارت است از عملیات طراحی نمای ساختمان مذکور به زیربنای … مترمربع و تعداد …. طبقه به شماره پرونده: ………. به نشانی: …………..  که توسط مجموعه نمادیزان انجام می گردد.

 • طراحی نما شامل یک آلترناتیو (طرح پیشنهادی) از نمای ساختمان منطبق با نقشه‌های فاز یک معماری است که در آن تصاویر ویژگی‌های طرح، نور، متریال، بافت و رنگ پوسته‌ها واضح هستند.
 • پیگیری امور کمیسیون نما
  • تنظیم دفترچه کمیته نما و تکمیل اطلاعات بر اساس طرح تایید‌شده
  • پیگیری امور اداری تا مرحله اخذ تاییدیه نما
  • در صورت عدم تایید طرح از سمت شهرداری، ویرایش طرح توسط طراح تا مرحله تایید شدن طرح، انجام می پذیرد.

تبصره 3 : در این مرحله کارفرما به طراح اختیار تام می‌دهد تا طرح انتخابی را جهت اخذ تاییدیه پیش ببرد، لازم به ذکر است امکان تغییر طرح به دلیل احتمال وارد شدن ویرایش بر طرح توسط کمیته نما (شهرداری)، تا 20 درصد امکان پذیر می باشد و در این مرحله امکان ویرایش طرح توسط کارفرما وجود ندارد.

تبصره 4: تمام فایل سه بعدی و نقشه‌ها در قالب jpg یا  pdf ارائه خواهد شد.

تبصره 5: هرگونه تغییر در شرح عملیات و درخواست کارفرما صرفا با تایید کتبی طرفین صورت خواهد پذیرفت.

تبصره 6: کلیه حقوق معنوی طراحی این پروژه برای مجموعه نمادیزاین (آقای اشکان عزیزنژاد) محفوظ است.

ماده دو – اسناد و مدارک قرارداد

 این قرارداد شامل اسناد و مدارک به شرح ذیل است و تمامی پیوست‌های این قرارداد جز لاینفک آن می‌باشد.

 • قرارداد حاضر
 • پیوست‌ها:

2-2-1 دستور نقشه که از طرف کارفرما در اختیار طراح قرار داده می‌شود.
2-2-2 نقشه‌های نقشه بردار از وضع موجود برای تهیه نقشه‌های جواز
2-2-3 اطلاعات مکتوبی که طرفین به موجب این قرارداد به یکدیگر تسلیم می‌نمایند.
2-2-4 صورتجلسات و الحاقیه‌هایی که پس از امضای قرارداد در حین کار به تایید طرفین برسد.

ماده سه – مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد، ………. ریال می‌باشد.

ماده چهارنحوه پرداخت

مراحل عملیات طراحی و پرداخت وجه طبق ساختار شکست ذیل محاسبه میگردد.

 • نحوه پرداخت، مطابق با ساختار شکست ارائه شده در ماده چهار می‌باشد و پس از اجرای هر مرحله، کارفرما در قبال ارائه طرح از طرف طراح ظرف مدت سه روز موظف به پرداخت وجه ذکر شده به صورت نقد می‌باشد.
بهای کل (ریال)درصدساختار شکست
…………پیش پرداخت1.1مرحله اول
…………پس از تایید اولیه طرح1.2مرحله دوم
…………پس از اتمام طراحی و قبل از ارائه مدارک1.3مرحله سوم
 • تبصره 7: مبالغ ذکر شده در جدول فوق، به صورت متری نبوده و بر اساس ساختار شکست تیم طراحی پروژه تعریف شده است.

ماده پنج – شرایط و تعهدات طرفین قرارداد

الف) تعهدات طراح و  کارفرما

 • اخذ مجوز و موافقت رسمی مراجع، ارگان‌ها، سازمان‌ها، افراد ذیربط، ذیصلاح، ذینفع اعم از شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی، اداره گاز، همسایگان، مالکین و کلیه هزینه مراحل اداری شهرداری، دفتر خدمات الکترونیک شهر، سازمان فضای سبز، مکانیک خاک، تهیه و خرید برگه‌های نظام مهندسی جهت اخذ جواز ساخت و موضوع این قرارداد برعهده کارفرما می‌باشد.
 • پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما می‌باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به طراح پرداخت می‌گردد.
 • کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی پروژه را در اختیار طراح قرار دهد، بدیهی است در صورت عدم تحویل دستور نقشه، اطلاعات و تصاویر مورد نیاز برای طراحی و همچنین اطلاعات متناقض و یا نادرست، طراح هیچگونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 • کارفرما متعهد می‌گردد کلیه موارد ذکر شده در ماده چهار (نحوه پرداخت) را قبل از شروع هر مرحله به طراح پرداخت نماید.
 • پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل‌نهایی از طرح نمای ساختمان تایید‌شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد‌ گرفت.
 • کارفرما مکلف است خواسته کامل خود از طرح در چارچوب مقررات و ضوابط طراحی نما، به صورت مکتوب تهیه و در اختیار طراح قرار دهد.
 • چنانچه درحین اجرای کار، مشکلاتی در رابطه با اجرای طرح پیش آید، که مقصر نقشه‌های طراح باشد طراح موظف است نسبت به اصلاح نقشه‌ها اقدام و راهنمایی‌های لازم را به کارفرما ارائه نماید.

ماده شششرایط قهری و فورس ماژور

………….

ماده هفت – انتقال به غیر

هیچ یک از طرفین حق واگذاری و انتقال این قرارداد را جزئاً یا کلاً به اشخاص ثالث (اعم از حقیقی یا حقوقی) ندارد اما هر یک از طرفین می‌تواند برای اجرای تعهدات قراردادی خویش، از خدمات اشخاص ثالث با توافق طرفین استفاده کنند.

ماده هشت – فسخ قرارداد

…………

ماده نه – حل اختلاف

…………

ماده ده – نسخ و اعتبار

این قرارداد در دو نسخه چاپی، 10 ماده و 17 تبصره و در 6 صفحه تهیه و تنظیم و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و هر نسخه دارای اعتبار واحد بوده و کلیه موارد، مورد به تائید طرفین قرارداد می‌باشد.

مفاد 9-8-6 ، در ادامه توضیح داده شده است.

در این مقاله می خوانید:

دانلود قرار داد طراحی نما

پرسش و پاسخ‌های متداول قرارداد طراحی نما

از جمله نکات مهم در قرارداد طراحی نما، عبارتند از:

 • هزینه اعلام شده برای طراحی نما نباید تنها متناسب با متراژ باشد، بلکه باید بعد از برداشت، تعیین خدمات و تعیین سبک اعلام گردد.
 • کارفرما باید کاتولوگ‌های نمونه پروژه های قبلی شرکت را دریافت کند.
 • کلیه خدمات طراحی نما باید به صورت کتبی در قرارداد طراحی نما آورده شود.
 • زمان ارائه نیز باید به صورت کتبی در قرارداد طراحی نما آورده شود.
 • برای اطمینان از حسن انجام کار توسط شرکت مسئول باید خسارت مالی در قرارداد طراحی نما تعیین شود.

از جمله مزایای عقد قرارداد طراحی نما با نما دیزاین عبارتند از:

 • طراحی نما در شرکت نما دیزاین متناسب با خواسته و سلیقه کارفرما 
 • ارائه دو پیش فاکتور از مصالح‌های ارائه شده در طراحی نما در دو درجه کیفیت عالی و متوسط (ارائه فاکتورها در برآورد هزینه اجرای نما تاثیرگذار است.)
 • کلیه نقشه‌های طراحی نما به صورت شاپ مدولار نسبت به متریال ارائه می‌شود.(نقشه‌های گفته شده در قالب فاز 2 به کارفرما ارائه می‌شود، به این صورت هزینه پرتی مصالح تا 15 درصد کاهش می‌یابد.)
 • طراحی نما در شرکت نما دیزاین بین 20 تا 30 روز زمان می‌برد.
 • نقشه های طراحی نما به همراه طراحی سه بعدی در بالاترین کیفیت به کارفرما ارائه می‌شود.
 • در صورتی که کارفرما اجرای نمای ساختمان خود را به شرکت دیگری ارائه دهد، نقشه‌های طراحی نما که توسط طراحان نما دیزاین ارائه شده، می‌تواند پاسخگوی نیازهای مجریان باشد، همچنین شرکت نما دیزاین برای نظارت بر اجرا نیز همراه شما هستند.

شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت دقیق طراحی نمای ساختمان و یا اطلاع از نحوه قراداد طراحی نما در شرکت نما دیزاین با شماره‌های موجود در سایت تماس فرمایید و یا شماره خود را در صفحه تماس با ما به اشتراک بگذارید تا کارشناسان ما در کمترین زمان پاسخگوی شما باشند.

ماده 6 از قرارداد طراحی نما به شرایط قهری و فورس ماژور اختصاص پیدا کرده، در این بخش اعلام شده در صورت وقوع شرایط و حوادث غیر متقربه همچون سیل، زلزله، بیماری‌های واگیردار و … برای هر یک از طرفین قرارداد، کار به صورت اظطراری متوقف شده و بعد از برطرف شدن آن، طرفین موظف به انجام تعهدات مطابق با قرارداد طراحی نما خواهند بود.

شرایط فسخ قرارداد طراحی نما به شرح زیر است.

 • چنانچه در خلال اجرای قرارداد کارفرما از ادامه کار منصرف شود، می‌بایست صورت وضعیت تنظیم شده و تمامی ضرر و زیان های وارد شده به پیمانکار را پرداخت نماید.
 • چنانچه طرفین از انجام تعهدات سرپیچی نمایند، طرف مقابل می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید. پیش‌بینی حق فسخ مانع مطالبه اجرای تعهد و خسارات وارده نخواهد بود بلکه طرف مقابل در انتخاب فسخ و یا الزام به اجرای تعهد، اختیار خواهد داشت.
اگر وقت خواندن این مقاله را ندارید، برای مشاوره با ما تماس بگیرید.

عقد قراداد طراحی نما با ارائه کلیه خدمات

قرارداد طراحی نما
پروژه آقای محمدی - طراحی نمای مسکونی در تهران پارس / نما دیزاین

نکات مهم در قرارداد طراحی نما

در صفحه‌ی طراحی نمای ساختمان درباره‌ی اصول طراحی نما و انواع آن توضیح داده‌ایم، در این مقاله درباره ی نکات مهم در رابطه با قرارداد طراحی نما به صورت کامل توضیح می‌دهیم.

آگاهی از نکات حقوقی در قرارداد طراحی نما سبب بالا رفتن اعتماد شما نسبت به شرکت مقابل که وظیفه طراحی نما شما را دارد، می‌شود.

از جمله نکاتی که در نمونه قرارداد طراحی نما باید مورد بررسی قرار گیرد، عبارتند از:

 • هزینه طراحی نمای ساختمان اعلام شده برای طراحی نما نباید تنها متناسب با متراژ باشد، بلکه باید بعد از برداشت، تعیین خدمات و تعیین سبک اعلام گردد.
 • کارفرما باید کاتولوگ‌های نمونه پروژه های قبلی شرکت را دریافت کند.
 • کلیه خدمات طراحی نما باید به صورت کتبی در قرارداد طراحی نما آورده شود.
 • زمان ارائه نیز باید به صورت کتبی در قرارداد طراحی نما آورده شود.
 • برای اطمینان از حسن انجام کار توسط شرکت مسئول، باید تعیین خسارت مالی در قرارداد طراحی نما تعیین شود.

قرارداد طراحی نما با نما دیزاین

شرکت نما دیزاین با سابقه‌ی 10 ساله خود و بهره‌گیری از طراحان با سابقه خود همواره توانسته رضایت کارفرمایان را در نحوه ارائه طراحی نمای ساختمان جلب کند.

از جمله مزایای عقد قرارداد طراحی نما با شرکت نما دیزاین عبارتند از:

 • طراحی نما در شرکت نما دیزاین متناسب با خواسته و سلیقه کارفرما
 • ارائه دو پیش فاکتور از مصالح‌های ارائه شده در طراحی نما در دو درجه کیفیت عالی و متوسط (ارائه فاکتورها در برآورد قیمت اجرای نمای ساختمان نیز تاثیرگذار است.)
 • کلیه نقشه‌های طراحی نما به صورت شاپ مدولار نسبت به متریال‌های استفاده شده در طراحی نمای ساختمان ارائه می‌شود.(نقشه‌های گفته شده در قالب فاز 2 و نقشه‌های مدولار به کارفرما ارائه می‌شود، به این صورت هزینه پرتی مصالح تا 15 درصد کاهش می‌یابد.)
نمای ویلای رامسر
پروژه آقای امین دوست - طراحی نمای ویلایی در رامسر / نما دیزاین
مجتمع مسکونی تجریش قرارداد نمای ساختمان
پروژه آقای قادری - طراحی نمای مجتمع مسکونی در تجریش / نما دیزاین
 • طراحی نما در شرکت نما دیزاین بین 20 تا 30 روز زمان می‌برد.
 • نقشه‌های طراحی نما به همراه طراحی سه بعدی در بالاترین کیفیت به کارفرما ارائه می‌شود.
 • در صورتی که کارفرما اجرای نمای ساختمان خود را به شرکت دیگری بدهد، نقشه‌های طراحی نما که توسط طراحان نما دیزاین ارائه شده، می‌تواند پاسخگوی نیازهای مجریان باشد، همچنین طراحان شرکت نما دیزاین در زمان اجرا نیز همراه شما هست.

نمونه قرارداد طراحی نما در شرکت نما دیزاین در ابتدا صفحه آورده شده؛ همانطور که مشاهده کرده‌اید نمونه قرارداد طراحی نما در شرکت نما دیزاین به صورت فی ما بین برقرار شده است و حق هیچ یک از طرفین قراداد پایمال نخواهد شد.

شما می‌توانید برای اطلاع از قیمت دقیق طراحی نمای ساختمان خود و یا اطلاع از نحوه قراداد طراحی نما در شرکت نما دیزاین با شماره‌های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید و یا شماره خود را در صفحه تماس با ما به اشتراک بگذارید تا کارشناسان ما در کمترین زمان پاسخگوی شما باشند.

عقد قرارداد طراحی نما در شرکت نما دیزاین به چه صورت است؟

برای ارائه پیش فاکتور و نمونه عقد قرارداد طراحی نما خود تماس بگیرید

شرایط قهری و فورس ماژور در قرارداد طراحی نما به چه معنا است؟

ماده 6 از قرارداد طراحی نما به شرایط قهری و فورس ماژور اختصاص پیدا کرده، در این بخش اعلام شده که در صورتی که شرایط و حوادث غیر متقربه همچون سیل، زلزله، بیماری‌های واگیردار و … برای هر یک از طرفین قرارداد اتفاق بی‌افتد، کار به صورت اظطراری متوقف شده و بعد از برطرف شدن آن طرفین موظف به انجام تعهدات مطابق با قرارداد طراحی نما خواهند بود.

کلیه عوامل طبیعی اعم از جنگ، انقلاب، اعتصاب، زلزله، سیل، آتش سوزی‌های مهارنشدنی، طوفان و … به عنوان حوادث قهری به شمار می‌آیند.

طراحی نمای ویلای آقای خاتمی
پروژه آقای خاتمی - طراحی نمای ویلایی در طالقان / نما دیزاین

شرایط فسخ قراداد شامل چه مواردی می‌شود؟

ماده 8: شرایط فسخ قرارداد طراحی نما به شرح زیر است.

 • چنانچه در خلال اجرای قرارداد کارفرما از ادامه کار منصرف شود، می‌بایست صورت وضعیت تنظیم شده و تمامی ضرر و زیان های وارد شده به پیمانکار را پرداخت نماید.
 • چنانچه طرفین از انجام تعهدات سرپیچی نمایند، طرف مقابل می تواند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ نماید. پیش‌بینی حق فسخ مانع مطالبه اجرای تعهد و خسارات وارده نخواهد بود بلکه طرف مقابل در انتخاب فسخ و یا الزام به اجرای تعهد، اختیار خواهد داشت.

شرایط ماده حل اختلاف در قرارداد طراحی نما به چه صورت است؟

ماده 9: درصورت بروز اختلاف نظر و عدم توافق طرفین، موضوع از طریق مذاکره میان طرفین حل و فصل خواهد شد. چناچه طرفین ظرف پنج روز از تاریخ وقوع اختلاف از طریق مذاکره به نتیجه نرسند، موضوع اختلاف از طریق داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد، در غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری قابل پیگیری می‌باشد.

اگر در روز تعطیل یا ساعات غیر اداری این صفحه را می‌بینید

فرم مشاوره را برای تعیین زمان قرارداد طراحی نما پر کنید تا ما با شما تماس بگیریم.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

3/5 - (2 امتیاز)

اشتراک گذاری نوشته

در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در facebook به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید

بیشتر بخوانید، بیشتر بدانید!

وبلاگ نمادیزاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.