ساختمان اداری مرزداران

سمت نما دیزاین در این پروژه: مجری سقف شیشه ای – آسانسور شیشه ای – هندریل 
کارفرما: آقای مهندس خطیبی
موقعیت: تهران – بلوار مرزداران
طراح پروژه: آقای دکتر تغابنی